CSR | FLD

CSR

Vælg en installatør, som tager ansvar

Som leverandør til bygge- og anlægsbranchen har vi hver dag fokus på det klimaaftryk, vi sætter igennem vores arbejde.

Bygge- og anlægsbranchen har ansvaret for 30 % af den samlede CO2 udledning i Danmark, hvoraf 10 % stammer direkte fra bygge- og anlægsprocessen. Det kan vi som leverandør ikke nøjes med ”at se til”. Vi ønsker at tage ansvar for vores andel.

En klar CSR strategi

FLD har en klar CSR-strategi, som bl.a. omhandler en reduktion af klimabelastningen samt engagement i det samfund, som omgiver os. I 2020 indledte vi et samarbejde med non-profit organisationen, Gate 21 om projektet ”Bæredygtig bundlinje 2.0”. Gate 21 er et partnerskab mellem regioner, kommuner, virksomheder og vidensinstitutioner, der arbejder sammen på tværs for at skabe grøn omstilling og vækst bl.a. i Region Sjælland.

Projektet er en vigtig del af vores engagement i De 17 Verdensmål. Begrænsning af klimabelastningen ligger os meget på sinde, og derfor har vi valgt at engagere os i de to verdensmål; nr. 12 – ”Ansvarligt forbrug og produktion” samt nr. 13 – ”Klimaindsats”.

Derudover har vi stor interesse i at tilbyde alle lige muligheder for en kvalitetsuddannelse, hvorfor verdensmål nr. 4 – ”Kvalitetsuddannelse” også er en del af vores arbejde med De 17 Verdensmål.

CSR sætter sit aftryk på hele organisationen

I vores daglige arbejde har CSR og Verdensmålene stor indflydelse på hele organisationen. Lige fra bogholderiet til den udførende håndværker.

Energivenlig belysning på kontorerne, øget digitalisering, mindre papirforbrug, samkørsel mellem håndværkerne og samarbejde med Kriminalforsorgen er blot nogle af de tiltag, som er med til at give liv til vores CSR-strategi hver dag, året rundt.

Vi tager ansvar for samfundet og for andre

Vi vil gerne tage ansvar for samfundet og for andre. Derfor er vi dybt engageret i flere velgørende projekter med hver sit formål og hjertesag. Vi ønsker at være med, der hvor vi virkelig kan gøre en forskel.

Det er også vigtigt for os, at vi kan være med til at bidrage til dannelsen af fremtidens medarbejdere. Derfor har vi stor fokus på at tilbyde et altid attraktivt lærlingeprogram og nytænkning, engagement og forståelse indenfor uddannelsesområdet. Dette fokus har vi især igennem vores arbejde med verdensmål nr. 4 – “Kvalitetsuddannelse.

De 17 Verdensmål | FLD
Red materialer til genbrug | FLD

De 17 Verdensmål

Vores arbejde med De 17 Verdensmål tager bl.a. sit udspring i vores arbejde med projektet, ”Bæredygtig bundlinje 2.0” i samarbejde med non-profit organisationen, Gate 21. Med udgangspunkt i vores forretning har vi taget udgangspunkt i tre fokusmål, som vi dagligt gør en aktiv indsats for at medvirke til klodens opfyldelse af: (4) Retten til kvalitetsuddannelse; (12) Ansvarligt forbrug og produktion og (13) Klimaindsats.

4  Retten til kvalitetsuddannelse

Vi ønsker at give de bedste muligheder for en god uddannelse til alle. Derfor har vi en klar målsætning om at tilbyde vores lærepladser på lige fod, uanset om man er mand eller kvinde, har anden etnisk baggrund eller har haft en svær start på livet. Vi har et tæt samarbejde med kommuner og offentlige instanser, hvor vi gerne gør en ekstra indsats for at kunne byde nye lærlinge velkommen. Vi udvikler vores lærlinge gennem FLD Skolen og stiller krav til dem. Vi mener, at alle har ret til en kvalitetsuddannelse uanset baggrund.

Vores målsætning er, at 50 % af vores lærlinge bliver blandt de dygtigste og modtager en medalje.

12 Ansvarligt forbrug og produktion

Vi arbejder aktivt med sortering af vores affald til enten deponi, genanvendelse eller genbrug for på den måde at føre et mere ansvarligt forbrug. Alle vores montører har pligt til at sortere deres affald i faste containere, som er placeret på vores lokationer rundt omkring på Sjælland. De materialer, som er af tilstrækkelig kvalitet til at kunne blive genanvendt, indgår enten i vores eget forbrug eller indgår i vores cirkulære projekt, RED.

Vores målsætning er, at 80 % af vores materialer sorteres til genanvendelse inden udgangen af 2025. Læs mere her.

13 Klimaindsats

Hver dag kører vores håndværkere ud til opgaver og byggesager på hele Sjælland. FLD har mere end 100 servicevogne på vejene, og vi har et stort ønske om, at vores biler belaster klimaet mindst muligt. Derfor har vi konstant fokus på samkørsel blandt håndværkerne.

Samtidig arbejder vi aktivt med en reduktion af materialer og værktøj i bilerne for at begrænse bilernes vægt på vejene. Hertil gør vi brug af vores mange it-systemer, hvormed vi har overblik over bl.a. bilernes placeringer samt materialeforbruget.

Vores målsætning er at reducere den gennemsnitlige vægt for en servicevogn med 20 % inden udgangen af 2025.

Vi REDder materialer til genbrug

Projekt RED er en del af vores arbejde med De 17 Verdensmål. Med RED sikrer vi, at brugbare materialer reddes fra affaldscontaineren og sikres til genbrug. RED tager sit udspring i verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion og er en fast del af vores CSR strategi.

Fra varmerør til fittings

Når vores montører er ude på serviceopgaver og ligeledes arbejder på vores aktive byggepladser, sorterer montørerne dagligt genbrugelige overskudsmaterialer som fx vand- & varmerør, afløbsrør, sanitet, isoleringsmaterialer, fittings og lettere brugte armaturer. Ligeledes opfordrer vi vores underleverandører til at bidrage til projektet med deres genbrugelige overskudsmaterialer.

Åben-container-dag for gør-det-selv folket

Et par gange om året afholder vi åben-container-dag på vores afdelinger, hvor private gør-det-selv folk inviteres til at kigge efter den rørstump eller det enkelte bat isolering eller aflagte armatur, de lige står og mangler. På den måde kan vi sammen redde de gode overskudsmaterialer fra affaldscontaineren og til genbrug i private hjem.

Mindre CO2

Med RED sikrer vi, at brugbare materialer genbruges, uden at der forarbejdes (forurenes) og forbruges energi til omsmeltning mm. Dermed bidrager RED direkte til vores indsats for at reducere vores CO2 aftryk.

Socialt ansvar

Derudover er vi engageret i flere CSR-aktiviteter, hvor vi hjælper til enten økonomisk eller med andet form for engagement. Du kan se et lille udpluk af dem her under:

CSR | FLD

Læs mere

Kontakt os for mere information

Hvis du ønsker mere information om, hvordan vi arbejder med CSR og
De 17 Verdensmål, er du velkommen til at kontakte os:

Stine Rix | FLD

Stine Rix
Kommunikations- og bæredygtighedschef

Kontakt:
30 16 08 89
stine@fld.dk