Kvalitetssikring

En mangelfri aflevering er altid vores mål

Et mangelfrit arbejde er altid vores mål ved enhver afleveringsforretning og opgave.

Vi arbejder målrettet og effektivt med kvalitetssikring, for en mangelfri aflevering er til stor glæde og gavn for både bygherre, beboere og os selv som installatør og entreprenør.

Vi har gennemført adskillige renoveringer og installationsarbejder med et minimum antal mangler. Det er generelt et område, vi har stor fokus på, og vi arbejder konstant på at dygtiggøre os indenfor området.

Vores kvalitetsledelsessystem godkendes af Tekniq hvert 2. år med både intern og ekstern audit, hvilket er din garanti for et opdateret og branchegodkendt system.

Kvalitetssikring | FLD

Grundigt forarbejde sikrer det rette fokus

For at få det rette fokus i kvalitetssikringsplanen på større sager laver vi altid et grundigt forarbejde. Via projektgranskning i opstartsfasen identificerer vi sagens kritiske punkter, som belyses og behandles. Vores forberedende arbejde består således bl.a. af:

  • Førregistrering af forholdene, vi skal arbejde i og med, hvilket hjælper os til at få de vigtigste detaljer med i vores planlægning.
  • Forhindringsliste med angivelse af usunde aktiviteter, som skal vendes til sunde aktiviteter efter evt. en eller flere prøveboliger.
  • Afstemning af kvalitetssikringsparadigme med underentreprenører inden opstart, så vi alle arbejder for og med de samme mål om højeste kvalitet i det udførte arbejde og til aftalt tid.
Kvalitetsstyring proces | FLD

Sagsspecifikke kvalitetssikringsplaner

Vi indleder enhver sag med fastlæggelse af en afleveringsstrategi og et nøje planlagt afleveringsforløb. Strategien resulterer i en sagsspecifik kvalitetssikringsplan, som vi udarbejder i tæt samarbejde med bygherrerådgiver på sagen.

Digital kvalitetssikring giver den største effektivitet

Vi anvender altid digital kvalitetssikring til mangelgennemgang og generel kontrol af det udførte arbejde. Med et digitalt system er det nemt for bygherre, såvel som håndværkere og kvalitetssikringsansvarlige fagfolk at tilgå sagsinformationer, status på udbedringsforløb, osv. Vi sørger altid for oplæring af bygherre og underentreprenører, hvis der er behov på den enkelte sag.

Samarbejde giver kvalitet

Vores erfaring er, at når der er fokus på det gode samarbejde fra modtagelsen af et projekt, til vi er i processen, resulterer det i større trivsel blandt vores medarbejdere. Det er med til at skabe et godt arbejdsmiljø, når god forberedelse og projektgranskning har været en del af det indledende samarbejde. Det mærker vi ikke kun selv – også vores underentreprenører og leverandører mærker effekten af det.

Vores målrettede indsats er med til at sikre den højeste kvalitet, når vi afleverer et stykke arbejde. For vi gør kun det, vi er bedst til. Fra modtagelse til aflevering.

Vil du vide mere om FLDs kvalitetssikring?

Kontakt vores kvalitetssikringsansvarlige, Sven-Erik Olsen for at få mere information:

Sven-erik Olsen

Sven-Erik Olsen
Kvalitetssikringsansvarlig

Kontakt:
30 16 08 88
svenerik@fld.dk