test billede til opdatering af siden

Forsikring

Med mere end 15 års erfaring og over 20.000 anmeldelser har vi opnået en vis erfaring med udbedring af skader på den bedste og hurtigste måde. Vi har samlet flere fag under samme tag, hvilket har afgørende betydning for kommunikation, effektivitet og samspil mellem fagene ved udbedring af forsikringsskader.

Læs mere

Forsikring | FLD

Vi tager hånd om jeres forsikringsopgaver

Vi samarbejder med flere af landets største forsikringsselskaber. Vi har gjort det til vores mærkesag at skabe det bedste forløb for både kunde og samarbejdspartner. Derfor har vi omlagt vores forretning til en full-service løsning med flere fag under samme tag for i fællesskab at kunne tilbyde slutkunden det bedste skadeforløb.

Vi samarbejder med:

Alm. Brand – Codan – Alka – Lærerstandens Brandforsikring – Gjensidige/Nykredit – Popermo – Bauta – Købstædernes Forsikring – Lokal Forsikring – Runa Forsikring – Nem Forsikring

Kundens tryghed er i centrum

Det kan være en voldsom oplevelse at se sit hjem blive indtaget af en flok håndværkere i forbindelse med en skade. Vi ved af erfaring, at tryghed er det vigtigste i et skadeforløb. Derfor gør vi vores ypperste til, at kunden kan føle sig tryg fra start til slut. Vores forsikringsafdeling er derfor altid yderst opmærksomme på slutkunden, så det bliver en god oplevelse af få udbedret en skade.

Derfor har vi fokus på god kommunikation, hurtig behandlingstid og god kvalitet af det udførte håndværk. Vi sørger for at opdatere kunden og informere undervejs, så alle altid er med på, hvor langt vi er med udbedringen. Kunden tildeles ligeledes én bestemt kontaktperson, som tager hånd om hele sagen og sørger for at informere kunden.

El, VVS, tømrer og murer under samme tag

Mindre kørsel, større samspil mellem fagene og bedre kommunikation er blot nogle af de fordele, I opnår ved et samarbejde med FLD om en totalløsning ved udbedring af forsikringsskader.

Affugtning, tørretid, materialelevering, osv. er alle typiske aktiviteter i et udbedringsforløb, som hurtigt giver ophold i tidsplanen og får ventetiden for slutkunden til at føles lang. Står man først med en skade er det for mange altafgørende hvor hurtigt, man kan komme tilbage til hverdagen.

Samarbejde mellem fagrupperne

Overlap og samarbejde mellem vores faggrupper har vist sig at have stor betydning for hurtigheden af et sagsforløb. Men det er ikke blot fag, der hjælper hinanden. Det er kollegaer fra samme hus, som står skulder ved skulder for at give kunden den bedste oplevelse. Vi undgår ophold i arbejdsflowet som følge af ventetid på den næste håndværker. I stedet kan vi fokusere på i fællesskab at nå i mål, hvilket giver det en langt bedre oplevelse for alle involverede.

Vi råder derfor nu selv over de fag, som oftest er en del af vores forsikringssager. Det betyder også, at vi sjældent skal ud og indhente tilbud fra travle underentreprenører. Det viser sig hurtigt i form af mere effektiv kommunikation og håndværkere. De forstår at udnytte og optimere tiden fremfor at skulle vente på hinanden. Det giver gladere kunder, medarbejdere og samarbejdspartnere.

Forsikring | FLD
Forsikring | FLD

Digital kommunikation og byggestyring

Vi håndterer udelukkende vores forsikringssager digitalt. Det betyder en større effektivisering af hele sagsforløbet og mindre papirforbrug. Med digital byggestyring sikrer vi et struktureret og systematiseret sagsforløb. Forskellen er til at mærke for både samarbejdspartner og slutkunde:

Vi har konstant overblik over afdelingens ressourcer og kan effektivt fordele opgaverne blandt vores byggeledere og håndværkere
Kommunikationen frem og tilbage mellem sagens parter er effektiv og ubesværet
Informationsflowet er hurtigt og ubesværet
Vi bruger langt mindre papir, da al kommunikation sker digitalt og informationer opbevares udelukkende online
Processen optimeres og ingen handlinger overses
Kvalitetssikringen er sat i system
Opfølgningen på sagens forløb er nemt, da alle informationer opbevares ét sted

1 entreprenør – 1 kontaktperson

I et samarbejde med FLD’s forsikringsafdeling vil både samarbejdspartner og kunde opleve store fordele ved at overlade processen til 1 entreprenør. Som altid vil vores erfarne byggeledere tage hånd om skadeforløbet og sørge for at koordinere arbejderne internt mellem de udførende håndværkere.

Med færre kommunikationsveje og nemmere planlægning af udbedringsforløbet kan vi hurtigere rykke ud til en skade. Et sprunget vandrør eller et utæt tag kræver øjeblikkelig handling, og med fagene samlet i ét hus kan vi sætte i gang med det samme uden at skulle kontakte og involvere flere entreprenører.

Vores erfarne håndværkstaksatorer håndterer som altid hele processen fra start til slut.

Læs her om Egon og Merethe, som fik hjælp til en vandskade, af vores forsikringsafdeling.

Kontakt forsikringsafdelingen

Vores forsikringsafdeling er klar til at tage imod dig. Om du er privatkunde, som mangler hjælp til en skade, eller hvis du søger en fast samarbejdspartner til udbedring af forsikringsskader, så er du velkommen til at kontakte os:

Jonas Larsen
Direktør, VVS Sjælland

Kontakt:
30 16 08 98
jonas@fld.dk