Rammeaftaler VVS

Samarbejde i rammeaftaler er blandt vores kernekompetencer, og vi har mangeårige erfaringer med rammeaftaler med kommuner, større virksomheder samt private og offentlige institutioner.

Vi kender til vigtigheden af fleksibilitet, omstillingsparathed og effektiv kommunikation, som ofte beskriver de ønsker, der er til stede, for et velfungerende samarbejde.

Vi er vant til at omgås brugere og beboere, imens vi arbejder i bygninger i drift. Vores montører ved, hvad det vil sige at tage hensyn, og så rydder vi op efter os, når vi forlader et opgavested.

Alt sammen er faste procedurer hos FLD, så kunden bygningernes brugere uforstyrret kan fortsætte hverdagen, selvom vi arbejder lige ved siden af.

El-rammeaftale | FLD

Med en fast rammeaftale med FLD er I sikret en kompetent samarbejdspartner, som kender til vigtigheden af et stabilt samarbejde og udrykning på akutte opaver.

Se også

Få en kompetent samarbejdspartner til jeres rammeaftale

Vi kan garantere en samarbejdspartner, som har solid erfaring med at arbejde i rammeaftaler. Vi samarbejder med flere kommuner i rammeaftaler samt andre instanser, som fx uddannelsesinstitutioner, boligselskaber og større virksomheder som Movia og Danmarks Radio.

Hver dag forlader vores mere end 100 servicebiler deres faste holdepladser for at servicere vores kunder. I kraft af vores eksisterende samarbejder samt erfaring fra andre større rammeaftaler tilbyder vi en løsning til med udgangspunkt i et solidt erfaringsgrundlag.

Vi garanterer en agil organisation

Vores organisation er bygget op således, at vi kan garantere en samarbejdspartner en agil organisation og klar ansvarsfordeling ved håndtering af opgaverne i en rammeaftale. I sammensætningen af enhver projektorganisation til vores rammeaftaler lægger vi vægt på, at der skal være en tydelig ansvarsfordeling.

Samtidig ligger det os meget på sinde at tilbyde en erfaren og handlekraftig organisation, som forstår vigtigheden af samarbejde på tværs af fag. Desuden lægger vi vægt på forståelsen for, hvor vigtig den daglige kommunikation er for kvaliteten af det udførte arbejde samt hensynet til de brugere, vi omgås ude på opgaverne.

Døgnberedskab ved VVS-rammeaftaler

I har mulighed for at tilknytte et døgnberedskab til jeres VVS-rammeaftale med FLD. Her vil vi sammensætte vores team således, at vi kan tilbyde døgnberedskab. Døgnberedskabet tilrettelægges med en vagtordning mellem kl. 15.00 – 07.00, som fordeles blandt montørerne i en 24/7/365-løsning.

Døgnberedskabet er som udgangspunkt det samme, som vil udføre de daglige serviceopgaver i rammeaftalen. Vi planlægger det således for at sikre, at vores mandskab har det fornødne kendskab til ejendommene og udfører arbejdet i kendt kvalitet og med hurtig ekspedition.

Vi koordinerer desuden altid med en bagvagt, der kan bistå og køre ud sammen med vagthavende montør, således at tidskrav på akut- og hasteopgaverne overholdes. Dette figurerer på en intern backup plan hos afdelingslederen og følges nøje.

En leverandør med klare værdier og visioner

Ved et samarbejde med FLD får I en leverandør med klare værdier og visioner. Vi har et veldefineret og gennemarbejdet værdisæt, som gennemsyrer vores aktiviteter hver eneste dag. Netop dette arbejde med integration af værdisættet i virksomheden blev ejer af FLD, Lasse Houengaard officielt anerkendt for 2019 som Årets Ejerleder.

Vi er dermed meget bevidste om, hvordan vi agerer og handler internt og eksternt, og dette er med til at sætte et positivt aftryk, hvor end vi kommer hen.

Kontakt VVS-sektionen

Kontak vores VVS-sektion, hvis du leder efter en fast samarbejdspartner til en rammeaftale om sikring af dine installationer:

Henrik Engelgaar

Henrik Engelgaar

Direktør, VVS København

Kontakt:
26 32 89 71
Henrike@fld.dk