Beboerhåndtering- og samarbejde

Vi tager udgangspunkt i den enkelte sag og dens beboere

En målrettet indsats for god beboerhåndtering er et must på alle større byggesager. Ligeledes er det en fast del af samarbejdet ved større rammeaftaler. Oftest arbejder vi side om side med beboere og brugere, og det stiller særlige krav til vores håndværkere.

Beboerhåndtering og hensyn indgår som standard i vores planlægning fra den tidlige opstart af en ny sag. Vi tager altid udgangspunkt i den enkelte sag eller aftale og planlægger vores indsats ud fra opgavens sociale profil.

Vi får tidligt defineret, hvilke relevante kommunikationsaktiviter og informationsbehov vi ser hos hhv. beboere, brugere og bygherre og inkluderer dette som en del af vores indledende planlægning.

Beboerhåndtering | FLD

God kommunikation er et must på enhver opgave

Vi har altid fokus på god kommunikation og det er et must på enhver opgave, at beboere, brugere og bygherre føler sig velinformeret fra start til slut. God kommunikation er mange gange med til at øge trygheden hos dem, vi arbejder hos. Vi tilbyder derfor altid et bredt udvalg af kommunikationsmuligheder og initiativer. Det endelige setup planlægger vi i tæt samarbejde med kunden.

Vi møder beboeren i hjemlige omgivelser

I forbindelse med den indledende førregistrering af boliger på renoveringssager, følger vores beboerkoordinator med registreringsteamet rundt i boligerne. Det er vores erfaring, at det i høj grad gavner forløbet, når vi får mulighed for at hilse på beboeren i hjemlige omgivelser og i beboerens eget miljø. Det gør også den videre kommunikation nemmere mellem beboer og beboerkoordinator, når den første kontakt allerede er etableret.

Det levede liv fortsætter, selvom vi arbejder

Det har stor betydning for os, at beboerne og brugere kan fortsætte det levede liv i boliger og bygninger, selvom vi arbejder. Vi har derfor nøje fastlagte procedurer for, hvordan vi rydder op efter os og efterlader arbejdsstedet i pæn og ryddelig stand. Samtidig er vi meget nøjsomme med at udvælge værktøj og materiel, som er til mindst mulig gene for beboerne. Det er standard på alle vores sager, at vi passer på andre og hinanden, ligesom det er en del af vores ”FLD dna” og vores værdisæt.

Inkludering af lokalsamfundet gavner processen

På større byggesaget kan det virke overvældende på mange beboere, når det vante miljø pludselig omdannes til en byggeplads. Jo mere beboere kan følge med i en renovering af eget boligområde, desto større bliver forståelsen for byggesagen og lysten til at samarbejde om den gode proces. Derfor giver det ofte god mening at inkludere lokalsamfundet i byggesagen ved bl.a. at tilbyde arbejdsledige beskæftigelse på pladsen.

Flex-job fører ofte til fastansættelse

Et af redskaberne, som vi anvender til at inkludere lokalsamfundet, er at tilbyde beboerne muligheden for et flex-job på vores byggeplads som fx handy-man eller rengøringshjælp. Vi forhører os derfor altid om muligheden for et samarbejde med det lokale jobcenter, og om der kunne være anledning til en aftale om en eller flere beboere i flex-job på byggepladsen. Vi har flere tilfælde, hvor den slags aftaler har ført til fast job hos os bagefter.

Børnevenligt byggeri

Børn kan have mange spørgsmål. De vil hurtigt registrere, at der sker nye ting i deres miljø, hvor de er vant til at færdes trygt. Derfor tilbyder vi ofte at afholde en børnedag og invitere børn og forældre til et byggepladsbesøg. Vi kalder det ”Børnevenligt byggeri”.

Vil du vide mere om beboerhåndtering?

Ønsker du at vide mere om, hvordan vi arbejder med beboerhåndtering, er du velkommen til at kontakte sektionschef for entreprise, Christian Nyborg:

Christian Nyborg
Direktør, Projekt

Kontakt:
30 16 08 76
Christian@fld.dk