De unge skal inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse

27-08-2020

Udvikling og formning af VVS branchens nye montører ligger højt på dagsordenen hos FLD. Anders Thim, som er VVS- og lærlingeansvarlig hos FLD, lægger hver eneste dag store kræfter i netop det ansvar. Men erhvervsuddannelserne ligger ikke altid højest på de unges ønskelister, så der er brug for nye tværfaglige samarbejdsmetoder, så vi kan inspirere de unge til valget af en erhvervsuddannelse.

At udvikle nye unge til erhvervslivet er også højt prioriteret hos Faxe kommune. Af selvsamme årsag aflagde et hold UUvejledere og afdelingsledere fra udvalgte folkeskoler i kommunen et besøg hos FLD den 26. august. På agendaen var en præsentation af det omtalte lærlingeprogram samt en gennemgang af de muligheder, vi hos FLD giver de unge, som ønsker at tage en erhvervsuddannelse hos os. Således tog Anders Thim imod kommunens repræsentanter til en snak om fælles ønsker og indsatser. 

 

Bedre samarbejde mellem de lokale virksomheder og folkeskolerne

Faxe og Næstved kommune har indgået aftale om i fællesskab at skabe bedre betingelser for et større samarbejde mellem de lokale virksomheder og folkeskolerne. Hensigten er, at virksomhedsbesøg, praktikforløb mm. fremover bliver en integreret del af elevernes undervisning netop for at øge antallet af elever, som vælger en erhvervsuddannelse.

 

Håndværkerbranchen er ofte overset hos de unge

At få flere unge til at vælge en erhvervsrettet uddannelse og særligt indenfor håndværkerbranchen – som måske ikke altid står højest på ønskelisten hos de unge – ønsker vi hos FLD at bidrage til. Håndværkerbranchen er oftest overset, og mange unge kender måske ikke til de karrieremuligheder, der er med en erhvervsrettet uddannelse som fx VVSmontør. 

FLD har tidligere hejst flaget på politisk niveau for en større interesse for erhvervsuddannelserne blandt de unge. Vi mener, at det også bør være et politisk fokusområde og ikke begrænset til det kommunale ansvar. Vi er alle forpligtet til at gøre en indsats for, at håndværksvirksomhederne har adgang til kvalificeret og engageret arbejdskraft på lige fod med andre brancher.   

 

De unge skal inspireres til at vælge en erhvervsuddannelse

Det var derfor et kærkomment og meget interessant besøg af Faxe kommunes UU–vejledere, som til dagligt vejleder unge under 25 år til valg af uddannelse og job. Vi havde en god snak om, hvordan det kan gøres mere attraktivt for de unge at vælge en erhvervsuddannelse.

Ole Hilden, som er ansvarlig for det omtalte samarbejde mellem Faxe og Næstved kommune, udtaler omkring besøget hos FLD: ”Besøget var en stor succes. Anders Thim var super god til at fortælle, og vi blev alle inspireret. Der var et stort engagement fra Anders’ side, og ideerne kom hurtigt frem. Fx at en lærling fra FLD kan besøge en af de lokale folkeskoler og gå i dialog med eleverne, som et led i at inspirere flere unge til at vælge en håndværksuddannelse”.

Efter et godt og konstruktivt møde med UU–vejlederne og afdelingslederne ser vi hos FLD frem til et tættere samarbejde, som forhåbentlig på sigt kan give os muligheden for at uddanne endnu flere unge VVS–montører til den sultne branche. For FLD vil det være en stor succes, hvis vi kan bidrage til at øge antallet af unge, som går efter en erhvervsrettet uddannelse. Området er også en del af vores CSR strategi, hvor vi arbejder for, at alle har ret til en god uddannelse.

Læs også

En veloverstået RED-dag

De første gæster havde stået i kø siden klokken 6 til dette års RED-dag. Med store forventninger mødte 10 medarbejdere ind lørdag d. 8. juni på Finlandsgade i Haslev for at tage imod de mange fremmødte, som alle havde udset sig gratis overskudsmaterialer, der ellers ville være endt i affaldscontaineren.

Læs mere