Politikerbesøg hos FLD til en snak om integration og arbejdskraft

20-05-2019

Med CSR på dagsordenen tog Finn L. & Davidsen A/S (FLD) torsdag den 16. maj imod politikerne, Naser Khader (C) og Tanja Larsson (A) på hovedkontoret i Haslev til en snak om integration og arbejdskraft. Med til mødet var også Lars Huge fra Business Faxe, som har været med til at arrangere mødet ud fra sit eget kendskab til FLD og virksomhedens aktiviteter på CSR området: ”Finn L. & Davidsen gør meget for at uddanne lærlinge og tiltrække lokal arbejdskraft. De er gode til at integrere og at skabe tilknytning til lokalsamfundet”, indledte Lars Huge mødet med. Med på agendaen var således at inspirere de to folketingskandidater til at viderebringe gode bud på, hvordan FLD har fået tingene til at lykkedes på integrationsområdet.

Ejer af FLD, Lasse Houengaard fortæller om, at CSR er et fokusområde helt tilbage fra gammel tid i den mere end 80 år gamle håndværksvirksomhed: ”FLD har altid været socialt forankret. CSR er nærmest bundet ind i virksomheden. Det er fedt at være med til at gøre en forskel og se, hvordan vi kan være med til at løfte vores personale”.

 

”Problemer med udgangen” blev til solstrålehistorie

Med fokus på emnet; integration og arbejdskraft, inddrog Lasse Houengaard og to af FLDs sektionschefer, Anders Spiegelhauer og Louise Heegaard, de to politikere og resten af de tilhørende i FLDs CSR strategi. En vigtig del af FLDs arbejde omkring integration er High Five samarbejdet, som Naser Khader i forvejen havde kendskab til. Sektionschef Anders Spiegelhauer er lærlingeansvarlig hos FLD og har et tæt samarbejde med High Five: ”Det begyndte med, at vi på et tidspunkt søgte lærlinge og fik kontakt med en indsat. Da vi så kom lidt videre i processen, fortalte han, at han havde ”problemer med udgangen”. Jeg var til en snak med ham i Jyderup statsfængsel, og vi fik sat en aftale op, efter han kom ud. Han har siden været vores bedste lærling”, fortæller Anders Spiegelhauer og kalder det en solstrålehistorie. Man er dog altid meget påpasselige med, hvem man vælger at indgå en aftale med. ”Vi forholder os altid til deres baggrund, og hvad de er indsat for”. FLD efterlyste bagefter flere af den type mennesker, og det resulterede i High Five samarbejdet, som har givet FLD adgang til nogle dygtige mennesker, som ”faktisk gerne vil, når bare de får lov”, fortæller Anders Spiegelhauer.

”Hvad sker der så med dem, når de er færdige med uddannelsen? Bliver de hos jer? For det er jo vigtigt, at de så flytter sig fysisk fra de områder, hvor man har levet som kriminel. Der er jo andre ting, der skal følge med også”, vil Naser Khader vide. Anders Spiegelhauer kan fortælle, at FLD arbejder med at få skabt de rette rammer for de tidligere indsatte og hjælper dem med at finde en bolig tæt på arbejdspladsen: ”De vil godt bare være en del af noget. At have en form for familieramme og noget at stå op til. Det er også derfor, at vi søger støtte til et samarbejde som dette. Nogen af dem er jo dybt ramt af en gæld til det offentlige eller andre. Kan der være nogen mulighed for fx gældssanering, hvis de gør en ekstra indsats?” Denne problemstilling kan både Tanja Larsson og Naser Khader også godt se. De er enige om, at det er vigtigt at tage stilling til gælden og prøve at finde en balance mellem, hvad man kan gøre for at hjælpe den kriminelle, og hvad den kriminelle selv må løse på egen hånd.

 

Det skal være tydeligere accepteret at bruge tid på sprogskole

Et stort emne i dansk politik er altid spørgsmålet om integration og hvordan denne kan fremmes. Det var også på dagsordenen hos Naser Khader under besøget hos FLD, som gerne ville vide, hvad virksomheden gør for dels at konvertere udlændinge til gode lærlinge, men samtidig også at fastholde dem bagefter. Tillidsmand hos FLD, Kim Isaksen, fortæller, at den største udfordring faktisk ligger i det danske sprog. Arbejdsglæden og villigheden fejler ikke noget, men de udenlandske medarbejdere har tendens til at fravælge sprogskolen, fordi de ikke ønsker at forsømme arbejdspladsen. Politikerkandidat, Tanja Larsson, gav Kim ret i, at der her foreligger et problem: ”Der er jo fokus på integrationen, men desværre et problem med fraværet i skolen. De føler naturligt en større tilknytning til arbejdsmarkedet, for her kan de gøre nytte. Derimod føler de, at de forsømmer arbejdspladsen, hvis og når de går i skole, og det er et problem”.

Hos FLD ønsker man, at der kommer større fokus på området og en offentlig accept af, at man som udlændinge også bruger tid på sin skole, for ellers går udviklingen af den ansatte i stå. Tanja Larsson forsikrer dog Lasse Houengaard om, at der allerede er fokus på det i Faxe kommune og roser FLD for at tage et så stort og aktivt ansvar på området. Lasse Houengaard roste samtidig Faxe kommune for et godt samarbejde, når virksomheden har henvendt sig på området: ”Vi har gode erfaringer med at samarbejde med Faxe kommune. Men det er også vigtigt, at der ikke går bureaukrati i den. Sådan noget kan ikke planlægges, for det er ikke et samlebånd, man bliver ansat ved”. Både Tanja Larsson og Naser Khader forsikrede Lasse Houengaard og resten af FLD teamet om, at denne problemstilling vil blive taget med ind på Christiansborg, for det er en overset udfordring. Dog er man klar over, at der desværre er stor forskel fra kommune til kommune.

 

Et udenlandsk klingende navn har ikke længere betydning

Med reference til en nylig debat med Enhedslisten, spurgte Naser Khader ind til, om FLD kan genkende tendensen til, at ansøgere eller lærlinge ikke længere i samme grad frasorteres pga. navnets etniske klingen. Lasse Houengaard og resten af FLD teamet kan kun nikke genkendende til den positive udvikling: ”Der bliver heldigvis færre og færre, der deler den holdning. Den er nedadgående. Vi tager altid omkring 3 kandidater til interview og afgør herefter, hvem der er bedst kvalificeret. Det har ikke noget med navnet at gøre. Vores lærlinge uddanner vi for at beholde, derfor vælger vi altid de bedst kvalificerede ud fra evner”, fortæller Anders Spiegelhauer.

 

Mere fokus på erhvervsuddannelserne, tak

Med politikerbesøget fik FLD også muligheden for at komme med virksomhedens syn på, ”hvor skoen trykker”: ”Der bør være mere fokus på erhvervsuddannelserne. Der er gode muligheder for en karriere, også selvom man ikke nødvendigvis tager en gymnasial uddannelse. Det kunne man godt blive bedre til at kommunikere på skolerne, når de unge skal træffe deres valg”, efterlyser Lasse Houengaard. Tanja Larsson påpeger hertil, at udfordringen ofte skal findes i dårlig eller mangelfuld infrastruktur, hvormed nogen har rigtig langt til et uddannelsessted og derfor vælger noget fra.

Men problemet ligger dog ikke kun i en måske mangelfuld infrastruktur. Ifølge Lasse Houengaard mangler der en erkendelse af, at man med karakterer på mellemniveau godt kan skabe sig en rigtig god karriere i en håndværksvirksomhed: ”De unge er simpelthen ikke tilstrækkeligt oplyste om de muligheder, de har for en god karriere, selvom deres karakterer ikke ligger i top. Det er som om, at erhvervsuddannelserne er glemt i karakterræset, og det er synd”. ”Hvad mener I så om, at man minimum skal have karakteren ”2” for at være egnet til en erhvervsuddannelse?”, spørger Tanja Larsson FLD. Denne problemstilling ligger Anders Spiegelhauer meget på sinde, for hos FLD har man en klar holdning til, at man kun vil have de bedste og de dygtigste lærlinge fra skolerne. ”Men det er måske lidt modstridende, når vi siger, at der både skal være plads til dem med en skæv start på livet og dem med karakterer på mellemniveau – samtidig med at vi siger, at vi kun vil have de bedste og dygtigste lærlinge. Men det er sådan, vi har lagt strategien. Vi vil gerne give dem, som virkelig vil, en mulighed for en karriere hos FLD, men de skal til gengæld vise os, at de både kan og vil. Det er jo FLD, de repræsenterer, når de sidder der i klassen sammen med de andre elever, og så må de gerne kunne være med til at løfte niveauet”. Alle var enige om, at det bør være et politisk fokusområde at få mere fokus på erhvervsuddannelserne, så håndværksvirksomhederne fortsat har adgang til kvalificerede lærlinge.

 

Behov for en opstramning af udbudsloven

Med et besøg hos en håndværksvirksomhed var det naturligt at komme ind på udbudsloven. Tanja Larsson stillede spørgsmålet, om FLD ser nogen mulighed for en forbedring af lovgivningen. Holdningen var klar hos Lasse Houengaard og Anders Spiegelhauer: ”Vi har et godt samarbejde med kommunerne, når vi mangler arbejdskraft, og vi bliver taget godt imod, når vi henvender os. Men der skal falde lidt den anden vej. Der er for mange kommuner, der udliciterer opgaver til udenlandske virksomheder. Der kunne godt trænge til en opstramning, så der ikke kun er fokus på prisen. Der bør skelnes mellem virksomhederne og frasorteres dem, som praktiserer social dumping. Vi sidder dagligt med rammeaftaler, og det er forfærdeligt at se, hvordan der fokuseres alt for meget på prisen”.

 

Politikerbesøget kom vidt omkring

Det politiske besøg hos FLD kom vidt omkring, og med afsluttende kommentarer om kvinders muligheder som selvstændige erhvervsdrivende, uklar kommunikation hos jobcentre og behov for mentorordninger i virksomheder, takkede de to travle politikere af med tak for et godt møde. Efter diverse selfies var ovre, pakkede holdet således sammen, og PET-folkene, politikerne og repræsentanterne fra Business Faxe drog videre på valgrejsen mod formentlig det næste virksomhedsbesøg.

Hos FLD ønsker vi alle en god valgkamp og siger tak for besøget.

Læs også

FLD er Årets LB Håndværker indenfor VVS

Et mangeårigt samarbejde med Lærerstandens Brandforsikring (LB) blev taget til næste niveau, da FLD modtog prisen som Årets LB Håndværker indenfor VVS. “Det kommer sig af en benhård holdindsats i afdelingen. Alle løfter i flok og spiller på samme bane. Jeg er utrolig stolt af vores team, for det er yderst velfortjent,” fortalte Jonas Larsen, direktør for VVS Sjælland.

Læs mere

En veloverstået RED-dag

De første gæster havde stået i kø siden klokken 6 til dette års RED-dag. Med store forventninger mødte 10 medarbejdere ind lørdag d. 8. juni på Finlandsgade i Haslev for at tage imod de mange fremmødte, som alle havde udset sig gratis overskudsmaterialer, der ellers ville være endt i affaldscontaineren.

Læs mere