Vestervænget fik renoveret vandinstallationer i boligerne fra før 2. verdenskrig

Boligerne på Vestervænget er tilbage fra før 2. verdenskrig, og tiden havde sat sine spor på de gamle vandinstallationer, som trængte til fornyelse. Bestyrelsen hos EF Vestervænget blev overraskede over det gnidningsfrie forløb med FLD som hovedentreprenør på opgaven.

Ejerforeningen Vestervænget i Sydhavn blev opført tilbage i 1935. Efter sigende blev lejlighederne bygget som et forsøg og postulat fra arkitekten om, at der dengang godt kunne bygges gode arbejderboliger. Han fik ret, for de står der endnu.

Vestervænget består af i alt 300 lejligheder i varierende størrelse. Med tiden oplevede beboerne, at vandtrykket aftog, og det varme vand var ikke længere nær så varmt. Efter gentagne reparationer og forsøg på at få styr på forholdene valgte ejerforeningen, at FLD skulle foretage de nødvendige reparationer.

I et år arbejdede FLD på Vestervænget, hvor alle vandrør og afløb blev udskiftet. Under de første forberedelser blev der konstateret asbest i kælderrørene og i nogle af bøsningerne i lejlighederne. Eftersom beboerne boede i lejlighederne under arbejderne, stillede det ekstra krav til FLD og vores underentreprenører om øget hensyn til beboerne.

Lejlighederne blev afdækket, så beboerne kunne færdes trygt, imens vi arbejdede i boligerne. FLD sørgede for at stille badevogne til rådighed for beboerne og koordinere forløbet.
Martin Petersen, som er medlem af foreningens bestyrelse, er glad for forløbet og samarbejdet med FLD: ”Vi var overraskede over, hvor gnidningsfrit det hele forløb. Overordnet har vi haft en god dialog og gode løsninger på de små problemer, der opstod. Man har sjældent en byggesag uden stopklodser, men vi har fundet gode løsninger, som har tilgodeset begge parter”.

Det er ikke altid prisen, der afgør det

Selvom FLD ikke havde det billigste tilbud, har det vist sig, at det ikke altid er prisen, som bør afgøre valget af entreprenør: ”FLD gav ikke det billigste tilbud, men vi er på ingen måde skuffede, da det forløb rigtig godt. Håndværkerne har talt pænt til beboerne. De små klagesager, der har været, er blevet taget alvorligt, og vi har haft en rigtig god dialog med FLD”.

Beboerhåndtering med minimale gener

FLD forestod alle aktiviteter vedrørende beboerhåndtering under renoveringen. Udover varslinger og informationer til beboerne var FLD ansvarlig for at sikre, at beboerne havde adgang til toilet- og badforhold, ligesom beboerne også fik adgang til vand via en midlertidig løsning med vandinstallation i opgangene. Generne for beboerne har under hele forløbet således været begrænset til et minimum til stor tilfredshed for alle.

Download case

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Vi kan tage ansvat for din næste renovering af fx vandinstallationer.
Kontakt Direktør, Entreprise, Christian Nyborg:

Christian Nyborg
Direktør, Projekt

Kontakt:
30 16 08 76
Christian@fld.dk