Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden

Store Kongensgade er den længste gade indenfor de gamle volde i København og udgøres af en lang række forskelligartede, arkitektoniske bygninger, som huser både beboere og erhvervsdrivende.

Gaden blev anlagt i 1663 i forbindelse med Kastellets opførelse og er i dag en yderst attraktiv handelsgade i hovedstaden. En stor del af Store Kongensgades bygninger er fredede for bevarelse af arkitekturen, kulturhistorien og den håndværksmæssige udførelse.

Indtil 2021 var bygningerne på Store Kongensgade 44, 48, 52-54 og 80-84 opvarmet med el. Med ejernes ønske om at omlægge varmekilden til fjernvarme fik FLD til opgave at etablere nye varmeanlæg med omlægning af den daværende el-varme løsning til det mere energivenlige fjernvarme i selvstændige hovedentrepriser. Derudover blev alle brugsvandsinstallationer udskiftet.

Med bygningernes klassificering som ”fredet” betød det særlige hensyn til ejendommenes oprindelige stand og håndværksmæssige udførelse. Med respekten for ejendommenes oprindelige udtryk blev flere initiativer iværksat af FLD:

• Under nedrivningsprocessen var alle vægge beklædt med plastic for at passe ekstra godt på vægbeklædning.
• Alle gulve var tildækket med masonitplader og filt for at passe godt på gulvene.
• Tidsplanen var optimeret og tilrettelagt, så der var god tid til de særlige arbejdsmetoder og et trygt beboersamarbejde.

Samtidig har tidligere arkæologiske fund gjort området omkring Store Kongensgade til særligt interessant, og dette blev også en del af disse byggesager, hvor tidsplanerne skulle tage højde for arkæologiske inspektioner af gårdmiljøerne. Desuden var der ekstern ekspedition af gårdmiljøerne i forbindelse med afleveringsforretningen, hvor det sikredes, at gårdene var reetableret, som de oprindeligt tog sig ud.

Eftersom nogle af arbejderne foregik hen over varmesæsonen, blev der desuden etableret midlertidig varmeforsyning, så beboerne kunne opretholde komforten i lejlighederne med de rette temperaturer.

For at opretholde den gode byggetakt og nøjagtige føling med sagens fremdrift, blev der afholdt ugentlige byggemøder, hvor bl.a. tidsplan og varslingsplan blev gennemgået og opdateret. Beboerne fik inden sagens opstart udleveret informationsmateriale samt de første varslinger, så alle var tilstrækkeligt informeret om, hvad der var i vente.

Øresundskollegiet | Reference | FLD

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Vi kan tage ansvar for din næste renovering af fx vandinstallationer.
Kontakt projektleder, Allan Westergaard:

Allan Westergaard
Projektleder

Kontakt:
22 10 14 78
allan@fld.dk