Udskiftning af vand, afløb og varmeinstallationer i Friheden

I december 2018 afleverede FLD rettidigt sin hidtil største byggesag, Friheden, i Hvidovre. Arbejderne foregik i beboede boliger, som betød øget beboerhensyn og nytænkning indenfor arbejdsprocesser.

Den næsten fire år lange byggesag i Friheden omfattede udskiftning af vand, afløb og varmeinstallationer i 1154 beboede boliger fordelt i 23 blokke. Arbejdet indeholdt desuden renovering af badeværelser og varmecentraler samt udførelse af 1154 decentrale ventilationsanlæg i hver enkelt bolig. Entreprisen blev udført opdelt i 4 etaper.

De indvendige bygningsarbejder (maler, murer og tømrer) blev udført i form af nedhængte lofter og rørkasser omkring ventilationsrør og apparat. Der var her stor fokus på en løsning, som både skulle tilgodese beboere og afdelingens driftspersonale. Samtlige badeværelser blev renoveret med ny sanitet og delvist nye overflader i form af terrazzo slibning, nye fliser på vægge eller maling samt nye lofter med spot.

Asbest i fliseklæb og bly i maling

Fund af asbest i fliseklæben på ca. 10% af badeværelserne stillede krav til både håndværkere og beboere om særligt gensidigt hensyn under arbejdet. Badeværelserne blev derfor miljøsanerede med tætte sluser, som skulle beskytte mod asbesten. Ligeledes blev der konstateret bly i malingen, hvilket betød miljøsanering af alle borekerner med specielt udviklet værktøj, som muliggjorde, at håndværkerene kunne bore med vand i lejlighederne. Alle tiltag medførte en mærkbar reduktion i generne for beboerne i boligerne.

Tryghed og vished hos beboerne

FLD forestod alle aktiviteter vedrørende beboerhåndtering. Eftersom arbejderne blev udført samtidig med, at beboerne boede i boligerne, stillede det store krav til vores planlægning og udførelse. Derfor havde vi ekstra fokus på information til beboerne for at skabe tryghed og vished. Ved opstart af hver enkelt blok afholdt FLD derfor et informationsmøde, hvor hele byggeprocessen i beboernes boliger blev nøje gennemgået. Beboerne kunne også her hilse på projektteamet og stille spørgsmål.

Det var endvidere vigtigt for os at være synlige i området og tilgængelige for beboerne. Derfor havde vi allokeret en beboerkoordinator til sagen, som var til stede i området og synlig for beboerne. Beboerkoordinatoren foretog også koordinering af varslingsprogrammet, hvor varslingerne var udformet med fokus på den letlæselige besked for at tilgodese alle beboere.

”En virkelig god firmaånd”

Anne Sommer, daværende medlem af projektteamet hos bygherre, udtaler om forløbet: ”Finn L. & Davidsen er en virksomhed, der lægger vægt på de bløde værdier, hvilket tydeligt afspejler sig hele vejen igennem organisationen. Lige fra ledelsen, byggelederen og ikke mindst svendene, der alle har en virkelig rar tilgang til at få sagen til at glide, holde ord, orden på papirgangen og være løsningsorienterede. Kan man tale om, at virksomheder har en speciel ånd – ja, så har Finn L. & Davidsen en virkelig god firmaånd”.

Download case

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Vi kan tage ansvar for din næste renovering af fx vandinstallationer. Kontakt sektionschef for entreprise, Christian Nyborg:

Christian Nyborg
Direktør, Projekt

Kontakt:
30 16 08 76
Christian@fld.dk