Teilumbygningen, Rigshospitalet

I 2020-2021 fik Teilumbygningen på Rigshospitalet i København renoveret centralvarmeanlægget af FLD’s sektion, Engelgaar Teknik. Entreprisen indeholdt udover renovering også indregulering af anlægget med efterfølgende energioptimering.

Teilumbygningen er tegnet af arkitekterne Boeck-Hansen og Stærmose og blev opført i 1976. Hovedhuset i Teilumbygningen er på 11.000 kvm, som er fordelt på syv etager. Bygningerne har siden opførelsen indeholdt Retsmedicinsk Institut, retskemisk afdeling og auditorier til undervisning.

Teilumbygningen huser således samfundskritiske funktioner og herunder også udførelse af DNA-prøver fra kriminal- og faderskabssager, som udelukkende kan udføres på netop denne lokation. Derfor var det essentielt, at renoveringen kunne udføres, imens huset fortsat var i drift uden afbrydelser.

Entreprisen havde derfor en høj grad af brugerhensyn, kommunikation og planlægning, så bygningens brugere uforstyrret kunne fortsætte deres arbejde som hidtil.

Med renoveringen fik bygherre en markant forbedret driftskomfort og besparelse på CO2 regnskabet som følge af energioptimeringen.

Entreprisen blev udført i tæt samarbejde med driftspersonalet, ingeniørfirmaet Strunge Jensen og insoleringsfirmaet, IC Isolering.

 

 

Øresundskollegiet | Reference | FLD

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Vi kan tage ansvar for din næste renovering af fx varmecentral og rørinstallationer.
Kontakt sektionschef for VVS, Henrik Engelgaar:

Henrik Engelgaar

Henrik Engelgaar

Direktør, VVS København

Kontakt:
26 32 89 71
Henrike@fld.dk