Roskilde Kommune

”Finn L. & Davidsens personale har generelt ydet en rigtig god service, som vi er meget tilfredse med. Vi oplever en stab af erfarne montører, som afleverer godt håndværk – og som udstråler faglig stolthed”
Arild Bentzen-Petersen, Roskilde Kommune

Vores samarbejde med Roskilde Kommune spænder over to 3-årige rammeaftaler om afhjælpende VVS vedligehold & service, blikarbejde samt større renoveringsopgaver i hovedentreprise af kommunens bygninger, skoler og institutioner herunder fredede ejendomme. Ydermere er vi løbende med til projekter om energioptimering med vedvarende energi, som projekteres af vores eget energicenter.

Vores samarbejde indebærer desuden forebyggende vedligehold med servicering af varmecentraler, varmepumper, køleanlæg, sprinklersystemer, vandværker og samarbejde omkring CTS.

Vi har løbende dialog/møder omkring udtjente installationer til brug for budget-planlægning (årshjul). Opgaven udføres af vores lokale afdeling med kontraktansvarlig, daglig kontaktperson og faste montører, der kender lokaliteterne og kontaktpersoner. FLD er desuden nøgleansvarlige og har særligt montør ID.

Vi har i hele perioden tilknyttet et bredt og tilstrækkeligt beredskab, som er en nødvendighed i forhold til at opretholde varme på blandt andet plejecentre og skoler.

God dialog
Den daglige dialog med Roskilde Kommune er tæt og god. Vi har ofte samtaler omkring optimering af processer og konkrete opgaveløsninger, hvor vi sammen finder frem til den bedste løsning.

Om samarbejdet udtaler Aril Bentzen-Petersen fra Roskilde Kommune
”Finn L. & Davidsens personale har generelt ydet en rigtig god service, som vi er meget tilfredse med. Vi oplever en stab af erfarne montører, som afleverer godt håndværk – og som udstråler faglig stolthed. Ved akutte hændelser som f.eks. rørbrud eller varmesvigt i følsomme institutioner har vi altid fået øjeblikkelig afhjælpning, hvis muligt, og ellers har firmaet etableret nødforsyning.

Det skal også fremhæves, at telefonen stort set altid tages straks, når vi ringer til vores kontaktperson hos Finn L. & Davidsen. Er han forhindret i at tage telefonen, ringer han altid tilbage. Firmaet har stillet meget kompetent rådgivning til rådighed i forbindelse med planlægning og gennemførelse af flere små og et enkelt meget stort varmepumpeanlæg – mest som jordvarmeanlæg.”

Download case

Roskilde Kommune

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Anders Thim | FLD

Anders Thim
Strategisk Markedschef

Kontakt:
22 10 56 53
Anderss@fld.dk