next Uddannelse København

For skoler og institutioner kan det være afgørende, at varmen fungerer. Til vores rammeaftale med next har vi tilknyttet et fast team af kendte ”ansigter”, som står til rådighed 24/7/365 for skolerne hos next.

Vores samarbejde med next er baseret på en af to omgange 2-årig rammeaftale. Aftalen består af løbende og afhjælpende VVS vedligehold og service af skolerne på 12 forskellige lokationer. Arbejdet indebærer desuden også blikarbejde samt større renoveringsopgaver.

I samarbejdet er indlagt en gensidig aftale og forventning om aktiv deltagelse og bidrag med detekterede potentielle uhensigtsmæssigheder i driften. Det sker fx på møder, hvor årshjulet for aftalen er det primære værktøj til planlægning og evaluering.

Til vores samarbejde med next har vi tilknyttet en kontraktansvarlig, en daglig kontaktperson samt primære montører. Det er vigtigt for både os og kunden, at vi kan tilknytte faste ”ansigter” til vores samarbejde, da fordelene herved er afgørende for både os og kunden. Med en fast kontaktperson og faste montører opnås hurtigt et gensidigt tillidsforhold og et unikt kendskab til både kundens lokationer og brugere.

Vi har i hele perioden tilknyttet en vagtordning bestående af forvagt og bagvagt alt efter årstiden, hvor behovet for assistance som bekendt kan være svingende. Vi stiller vores personale i vagtordningen til rådighed for next 24/7/365, for det er vigtigt for os, at next altid kan få hjælp, hvis behovet pludselig opstår, hvor fx en af skolerne har problemer med varmen.

Download case

Next Alb gymnasium

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Anders Thim | FLD

Anders Thim
Strategisk Markedschef

Kontakt:
22 10 56 53
Anderss@fld.dk