Lufthavnsparkens 508 boliger fik udskiftet vand og afløb

Renoveringen af Lufthavnsparken i Kastrup var en spændende opgave for FLD. Opgavens gode forløb blev bl.a. resultatet af glade beboere og god kommunikation med bygherre samt følelsen af at have fingeren på pulsen.

I 2017-2019 renoverede FLD 508 lejligheder i Lufthavnsparken i Kastrup. Byggeriet er fra 1949 og opgaven i det almennyttige boligbyggeri inkluderede udskiftning af vand- og afløbsinstallationer i lejlighederne i alle 18 blokke. Desuden udførtes indvendige bygningsarbejder (maler, murer og tømrer), opsætning af nye rørkasser og installationsvægge samt delvis renovering af andre overflader i forbindelse med udskiftning af installationerne.

Der blev konstateret asbest i fliseklæben på badeværelserne. Derfor var miljøsanering nødvendig for at øge sikkerheden for både håndværkere og beboere. Miljøsanering blev foretaget med størst mulig hensyn til beboerne under hele processen. Tidsplanen for renoveringen af boligerne var opdelt i tre etaper.

Modulett-løsninger for finish og holdbarhed

Udover renoveringsarbejderne havde bygherre tilvalgt en delvis opdatering af badeværelsernes indretning. Det blev i form af installering af en ny modulløsning ”Modulett”, som er præfabrikerede moduler med helt skjulte installationer. Halvdelen af badeværelserne blev lavet med Modulett-løsningen, som gav badeværelsernes indretning et løft både i finish og holdbarhed.

Økonomisk gevinst med udskiftning af pumper

Udover nye badeværelser kan foreningen nu også se frem til en årlig besparelse på mere end 113.000 kr. i forbindelse med udskiftning af de gamle pumper. Undervejs i renoveringen var FLD i dialog med bestyrelsen om muligheden for udskiftning af de 25 år gamle pumper. I samarbejde med Grundfos udarbejdede man en beregning, som viste, hvilken økonomisk gevinst det kunne give foreningen at udskifte deres nuværende pumper på brugsvand og centralvarme til Grundfos pumper. Det tog ikke foreningen mange øjeblikke at tilvælge de nye pumper, og FLD satte straks en ekstra mand på sagen, så den oprindelige tidsplan kunne overholdes.

Tæt beboerkommunikation- og håndtering

FLD forestod alle aktiviteter vedrørende beboerhåndtering under renoveringen af Lufthavnsparken. Som indledning til hver etape inviterede teamet beboerne til et afteninformationsmøde. Her blev beboerne informeret om byggeprocessen og tidsplanen og blev præsenteret for projektteamet fra FLD.

Beboerne havde også mulighed for at stille spørgsmål til teamet til informationsmøderne. En beboerkoordinator fra FLD var desuden til rådighed for beboere og bygherre under renoveringen. Til formålet havde vi opstillet et mobilt beboerkontor med faste åbningstider i løbet af ugen.

”Fingeren på pulsen hele vejen”

Om entreprisens forløb udtaler Glenn Fischer, beboer og formand for foreningen: ”Projektet er faktisk forløbet rigtig godt, endda over forventning. Vi havde en opgave, der skulle løses – det blev den, og nu er det overstået. Der har været et godt samarbejde med vores kontaktperson hos FLD fra begyndelsen. Kommunikationen har været fin med ugentlige byggemøder. Måske lidt mange møder, men omvendt havde vi alle fingeren på pulsen hele vejen, så det fungerede faktisk fint. Vores beboere har været tilfredse med forløbet og glade for de fleste håndværkere, især dem fra FLD”.

Download case

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Kontakt sektionschef for entreprise, Christian Nyborg:

Christian Nyborg
Direktør, Projekt

Kontakt:
30 16 08 76
Christian@fld.dk