FLD overtager Engelgaar Teknik A/S

11-08-2022

FLD A/S har pr. 9. august overtaget nogle af aktiviteterne efter konkursen af Engelgaar Teknik A/S.

Ejer af FLD, Lasse Houengaard udtaler: “Vi er glade for, at det er lykkedes os at nå til enighed med ledelsen i Engelgaar Teknik og kurator om at videreføre de gode aktiviteter i Engelgaar Teknik inklusiv alle 34 medarbejdere og de fleste igangværende byggeprojekter. Det sikrer fremdriften på byggepladserne og en blid overgang for de berørte kunder.

Engelgaar Teknik har gennem mange år været drevet efter samme ledelsesprincipper som FLD, hvor kvalitet, ordentlighed og tillid følges ad både internt og eksternt i virksomheden. Derfor så både Lasse Houengaard og Henrik Engelgaar et godt match.

Det ”nye” Engelgaar Teknik videreføres som en selvstændig sektion i FLD A/S, men under FLDs CVR nummer. Samtidig bliver Engelgaar Teknik en del af FLDs eksisterende platforme herunder administration, IT, HR og marketing.

Henrik Engelgaar udtaler: “Jeg er personligt glad for, at det er lykkedes at nå til enighed med kurator og FLD A/S om at overtage de sunde aktiviteter i Engelgaar Teknik. Navnet “Engelgaar Teknik” har en lang historie bag sig og mange medarbejdere, som har givet værdi til selskabet. Det ville være ærgerligt, hvis alt dette går tabt i den ulykkelige situation, vi desværre er havnet i, hvor en enkelt byggesag med et kvalitetssvigt har gjort udslaget for konkursen. Med FLD A/S i ryggen har jeg et personligt ønske om at videreføre de gode visioner, der ligger for Engelgaar Teknik. Derudover ser jeg frem til at udnytte de kompetencer, som FLD har opbygget gennem en årrække indenfor bl.a. medarbejderudvikling, CSR, De 17 verdensmål og ikke mindst deres kompetencer på energi- og REMOVE markedet.”

Endvidere: Engelgaar Tekniks medarbejdere overtages med samme anciennitet og dermed tilbydes de medarbejdere, som har over 5 års anciennitet, et medejerskab af FLD Medarbejderholding, som i dag ejer 20 % af FLD A/S.

FLD A/S har efter overtagelsen nu ca. 225 medarbejdere fordelt på 4 lokationer samt et uddannelsescenter på Amager, hvor kunder og medarbejdere tilbydes kompetenceløft via FLD Skolen.

FLD overtager Engelgaar Teknik

Læs også