Renovering af varmecentralen hos Aktivitetscentret Sundholm

Korrekt og rettidig information var afgørende for et godt forløb ved renoveringen af varmecentralen hos Aktivitetscentret Sundholm på Amager. Centret tilbyder rum, hvile og behandling for samfundets mest udsatte borgere og har en lang historie bag sig.

Aktivitetscentret Sundholm på Amager er et midlertidigt botilbud til voksne hjemløse borgere. FLD fik til opgave at konvertere den gamle varmecentral til fjernvarme med nye varmecentraler, så de gamle bygninger fortsat kan få tilført varme.

Sundholm centrets historie er spændende og går langt tilbage. Bygningerne blev oprindeligt opført i begyndelsen af 1900-tallet (1905-08) som en arbejdsanstalt for fattige og husvilde. I 1960 bliver betegnelsen ændret til forsorgshjem målrettet hjemløse – mange af dem med misbrugsproblemer. I 2000 bliver Sundholm ændret fra en totalinstitution til et herbergscenter med tilknyttet sygeplejeklinik, et bocenter og et aktivitetscenter med madordning, sygeafdeling og natcafé.

I dag rummer Sundholm en række institutioner under Københavns Kommune, som tilbyder rum og hvile for bl.a. psykisk syge og misbrugere. Sundholm har stadig et herberg for hjemløse, men der kommer dog ikke nær så mange beboere, som der har været tidligere.

Udskiftning af varmecentraler er en opgave, som FLD udfører rigtig mange af. Men i særlige bygninger som disse hos Sundholm, er vi altid ekstra opmærksomme udover rutinen. Det var derfor med stor respekt for centrets mangeårige historie og dets brugere, at vi gik til opgaven. At arbejde i sådanne omgivelser kræver en meget struktureret tilgang til opgaven, og sjældent har planlægning været så vigtig.

Under renoveringen af varmecentralen havde FLD’s projektleder, Lars B. Andersen et tæt samarbejde med Københavns Kommune og entreprisens ingeniører, hvor der på byggemøder løbende blev fulgt op på arbejdets stade. En del af samarbejdet drejede sig især om den kommunikation, der var omkring renoveringen.

På Sundholm er der ikke faste beboere, hvorfor det var vigtigt, at det tilstedeværende personale var informeret og klædt på til at svare på spørgsmål fra centrets brugere. Derfor var et af FLD’s fokuspunkter at få informeret centrets medarbejdere både tilstrækkeligt, korrekt og rettidigt. Desuden krævede opgaven også ekstra omhu fra de udførende håndværkere, idet der skulle tages særligt hensyn til centrets brugere.

Download case

Læs også

Store Kongensgade

Med nye varmeanlæg og brugsvandsinstallationer blev de smukke, arkitektoniske ejendomme på Store Kongensgade fremtidssikret med respekt for fortiden… Læs casen her… 

Læs mere

A/B Linoleumshuset

Fredningen af Linenoleumshuset stillede særlige krav om udførelsesmetoder og materialevalg, ved udskiftningen faldstammer og vandrør i ejendommen i 2021.. Læs casen her… 

Læs mere

Kontakt os

Vi kan tage ansvat for din næste renovering af fx vandinstallationer. Kontak sektionschef for entreprise, Christian Nyborg:

Christian Nyborg
Direktør, Projekt

Kontakt:
30 16 08 76
Christian@fld.dk