Leverandørbetingelser

Finn L. & Davidsen A/S er en it-orienteret virksomhed, hvilket bl.a. betyder, at vi håndterer vores fakturaer elektronisk. Derfor bedes du som leverandør være opmærksom på følgende:

 

Elektronisk fakturering
Vi ønsker at modtage alle fakturaer elektronisk via EAN/CVR nr. 12147376 eller via mail, faktura@fld.dk vedhæftet som pdf, da al fakturabehandling foregår elektronisk og centralt. Af samme grund må fakturaer ikke sendes direkte til den afdeling, der har bestilt varen eller indgået aftalen.

Krav til fakturaindhold
For at vi kan betale fakturaen til tiden, skal den indeholde en række informationer, der får fakturaen til at gå direkte gennem faktureringsprocessen, da den ellers vil blive afvist.

 • Alle fakturaer bedes udstedt til:
  Finn L. & Davidsen A/S,
  Finlandsgade 13,
  4690 Haslev
  CVR nr. 12147376
 • Af fakturaen skal følgende informationer fremgå:
  Reference: 6-cifret sagsnummer, som oplyses af bestiller ved ordreafgivelse.
  Rekvirent: Bestillers navn og medarbejdernummer (3 cifre), som oplyses af bestiller ved ordreafgivelse.
  Leveringsadresse: Der, hvor varen/ydelsen er leveret/udført.

Betalingsbetingelser
Vores betalingsbetingelser på fakturaer er minimum løbende måned + 45 dage regnet fra modtagelse af fakturaen i økonomifunktionen.

Fakturaen skal være os i hænde senest den 1. hverdag i efterfølgende måned. Ved for sen modtagelse rykkes betalingsdagen yderligere 30 dage.

Underentreprenører på større tilbudsopgaver
Underentreprenører kan én gang om måneden fremsende a conto faktura, som skal være os i hænde senest den 25. i måneden. A conto begæringer omfatter arbejder, som ER udført og kvalitetssikret.