CSR | FLD

Om FLD

RED er FLDs bidrag til det cirkulære byggeri

RED er en del af FLDs arbejde med De 17 Verdensmål. Hos FLD arbejder vi aktivt med Verdensmål nr. 4, 12 og 13. RED tager sit udspring i verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion og er en fast del af vores CSR strategi.

Mindre CO2

Med RED sikrer vi, at brugbare materialer genbruges, uden at der forarbejdes (forurenes) og forbruges energi til omsmeltning mm. Dermed bidrager RED direkte til vores indsats for at reducere vores CO2 aftryk.

Vi arbejder aktivt med sortering af vores affald til enten deponi, genanvendelse eller genbrug for på den måde at føre et mere ansvarligt forbrug. De materialer, som er af tilstrækkelig kvalitet til at kunne blive genbrugt, indgår i RED – vores cirkulære projekt.

Fra varmerør til fittings

Når vores montører er ude på serviceopgaver og ligeledes arbejder på vores aktive byggepladser, sorterer de dagligt genbrugelige overskudsmaterialer som fx vand- & varmerør, afløbsrør, sanitet, isoleringsmaterialer, fittings og lettere brugte armaturer og andre el- og VVS-artikler. Ligeledes opfordrer vi vores underleverandører til at bidrage til projektet med deres genbrugelige overskudsmaterialer, som også ender i RED-containeren.

Fra 68-38 % blandet byggeaffald

Finn L. & Davidsen A/S (FLD) er en moderne og nytænkende el- og VVS-virksomhed med primært fokus på større byggesager, forsikringssager, ejendomsistandsættelse og -vedligehold.

FLD beskæftiger i omegnen af 180 medarbejdere fordelt på fem sektioner – El, VVS, Entreprise, Forsikring og VVSPlus og er repræsenteret på hele Sjælland. Moderne teknologi kombineret med en klar strategi og et målrettet mindset er i FLD med til at sikre kunder og samarbejdspartnere et produkt og service af højeste kvalitet.

Bæredygtig bundlinje

I 2020 indgik FLD et samarbejde med non-profit organisationen, Gate 21 om projektet, ”Bæredygtig bundlinje 2.0” som en del af virksomhedens arbejde med De 17 Verdensmål og CSR. En rapport fra Gate21 over FLDs affaldsmængder viste tydeligt et potentiale for reducering af det CO2 udslip, som stammer direkte fra byggeaffald. Faktisk har FLD i udsigt at reducere det blandede byggeaffald fra 68-38 % med en ny omfattende affaldsordning, heriblandt RED.

Hidtil har FLD som så mange andre sorteret affaldet i de fem standardfraktioner – jern & metal, plastic, pap, porcelæn(sanitet) og småt brændbart. Efter 1,5 års planlægning og organisering kunne FLD i maj 2022 udrulle et nyt affaldssorteringssystem, hvor medarbejderne nu sorterer i 15 forskellige fraktioner og de genbrugelige materialer til RED.

Læs meget mere om FLD her og vores arbejde med CSR.

 

Kontakt os for mere information

Kontakt os for mere information om FLD:

Sven-erik Olsen

Lasse Houengaard
Ejer og Adm. Direktør

Kontakt:
22 10 14 56
lasse@fld.dk