RED | FLD

Om RED

Med RED tager vi ansvar for miljøet

Finn L. & Davidsen (FLD) har skabt RED som en del af virksomhedens CSR indsats og strategi.

Som leverandør til bygge- og anlægsbranchen har vi hver dag fokus på det klimaaftryk, vi sætter igennem vores arbejde. Bygge- og anlægsbranchen har ansvaret for 30 % af den samlede CO2 udledning i Danmark, hvoraf 10 % stammer direkte fra bygge- og anlægsprocessen. Det kan vi som leverandør ikke nøjes med ”at se til”.

Vi ønsker at tage ansvar for vores andel og har derfor bl.a. skabt RED.

Vi REDder materialer til genbrug

RED er en del af vores arbejde med De 17 Verdensmål. Med RED sikrer vi, at brugbare materialer reddes fra affaldscontaineren og sikres til genbrug. RED tager sit udspring i verdensmål nr. 12, Ansvarligt forbrug og produktion og er en fast del af vores CSR strategi.

Fra varmerør til fittings

Når vores montører er ude på serviceopgaver og ligeledes arbejder på vores aktive byggepladser, sorterer montørerne dagligt genbrugelige overskudsmaterialer som fx vand- & varmerør, afløbsrør, sanitet, isoleringsmaterialer, fittings og lettere brugte armaturer. Ligeledes opfordrer vi vores underleverandører til at bidrage til projektet med deres genbrugelige overskudsmaterialer.

Alle genbrugelige overskudsmaterialer placeres i RED-beholdere, som er placeret på alle vores afdelinger. De tømmes løbende for indhold, som fragtes til den store RED-container i Haslev.

Åben-container-dag for gør-det-selv folket

Et par gange om året afholder vi åben-container-dag på vores afdelinger, hvor private gør-det-selv folk inviteres til at kigge efter den rørstump eller det enkelte bat isolering eller aflagte armatur, de lige står og mangler. På den måde kan vi sammen redde de gode overskudsmaterialer fra affaldscontaineren og til genbrug i private hjem.

Se her, hvornår vi afholder RED-dag næste gang.

Mindre CO2

Med RED sikrer vi således, at brugbare materialer genbruges, uden at der forarbejdes (forurenes) og forbruges energi til omsmeltning mm. Dermed bidrager RED direkte til en reducering af vores CO2 aftryk.

FLD & De 17 Verdensmål

Med udgangspunkt i vores forretning fokuserer vi overordnet på tre fokusmål, som vi dagligt gør en aktiv indsats for at medvirke til klodens opfyldelse af: (4) Retten til kvalitetsuddannelse; (12) Ansvarligt forbrug og produktion og (13) Klimaindsats. Læs meget mere om FLDs CSR strategi her.

For at opfylde Verdensmål nr. 12 arbejder vi aktivt med sortering af vores affald til enten deponi, genanvendelse eller genbrug for på den måde at føre et mere ansvarligt forbrug. Alle vores montører har pligt til at sortere deres affald i faste containere, som er placeret på vores lokationer rundt om på Sjælland. De materialer, som er af tilstrækkelig kvalitet til at kunne blive genanvendt, indgår i RED. Vores målsætning er, at 80 % af vores materialer sorteres til genanvendelse inden udgangen af 2025. Læs mere her.

RED beholder
De 17 Verdensmål | FLD

Ønsker du mere information om RED?

RED er et projekt, som ligger os meget nært. Vi vil hjertens gerne fortælle dig mere om RED, tankerne bag, og hvordan vi driver det i hverdagen. Måske har du lyst til selv at være en del af RED enten som leverandør eller som deltager på RED-dag?

Uanset hvad dit formål måtte være, er du i hvert fald meget velkommen til at kontakte os. Du kan også læse mere om RED i pressemeddelelsen.

Kontakt os for mere information

Stine Rix | FLD

Stine Rix
FLD

Kontakt:
30 16 08 89
stine@fld.dk

Anders Thim | FLD

Anders Thim
FLD

Kontakt:
22 10 56 53
Anderss@fld.dk